LT EN RU

LIETUVOS DVARŲ VASAROS MOKYKLA (pdf) <<<

 

Lietuvos dvarų vasaros mokyklą 2023 | rugpjūčio 21–27 d.

PROGRAMA

Lietuvos dvarų vasaros mokykla (toliau – LDVM) – jau trečius metus Lietuvos dailės istorikų draugijos kartu su Vilniaus dailės akademija organizuojami vienos savaitės trukmės intensyvūs kursai jauniesiems specialistams, kurių tikslas yra kelti su tokio paveldo objektais dirbančiųjų kvalifikaciją, skatinti dialogą tarp tyrėjo ir objekto savininko bei teorines žinias pritaikyti praktikoje.

2023 METŲ TEMA  „KILMĖ ĮPAREIGOJA: BAJORIŠKOSIOS GYVENSENOS ATSPINDŽIAI DVARŲ ARCHITEKTŪROJE“.

Ši tema atliepia ankstesnių LDVM patirtis, dalyvių pastabas, todėl yra orientuota į praktinio dvarų paveldo išsaugojimo ir istorinio konteksto išmanymo jungtis. Nuo pažinimo neatsiejamas teorines paskaitas papildys susitikimai su restauratoriais, architektais, kultūros paveldo specialistais ir tokio tipo paveldo objektų savininkais. Taip siekiama išspręsti vieną iš opiausių su paveldu susijusių problemų – institucijų, specialistų ir savininkų „nesusikalbėjimą“.

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – intensyvūs išvykstamieji kvalifikacijos kėlimo kursai: 15 studentų ir nuolat lydintys dėstytojai per savaitę aplankys 14 dvarų, išklausys 14 paskaitų (neskaitant ekskursijų). Visos paskaitos, nakvynės ir laisvalaikis vyksta dvarų paveldo objektuose ar netoli jų.

Į 2023 m. programą įtraukti objektai: Chodkevičių ir Umiastovskių rūmai Vilniuje, Lapšių, Žeimių, Daunoravos, Jakiškių, Martyniškio, Žagarės, Kiaunorių, Pavirvytės, Biržuvėnų, Paraginės, Kretingos ir Palangos dvarai, Panemunės pilis, Pažaislio vienuolyno kompleksas.

Vasaros mokyklos programą sudaro trys dalys:

1. Teorinės paskaitos: Jų metu pristatoma Lietuvos dvarų specifika istoriniu, menotyriniu požiūriu. Daug dėmesio skiriama dvaro gyvensenai, sociokultūriniam kontekstui, meno kolekcijoms. Aiškinamos dvaro ansamblio funkcinės zonos. Siekiama išaiškinti kaip dvaras vystėsi ir „veikė“ skirtingais istorijos laikotarpiais.

2. Praktiniai užsiėmimai: Tai objektų lankymas su teorinių paskaitų medžiagą užtvirtinančiomis ekskursijomis, dirbtuvės ir pranešimai, skirti paveldo restauravimo, įveiklinimo ir komunikacijos temoms.

3. Neformalioji patirtis: Pažintis su dvarų savininkais, betarpiškas bendravimas, diskusijos laisvo laiko metu.

Lietuvos dailės istorikų draugijos organizuojama „Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – ne tik specialistų ugdymas ir bendradarbiavimo galimybės. Į tęstinumą ir tarptautiškumą orientuotas projektas kelia kultūros paveldo ir jo specialistų prestižą visuomenėje bei įgyvendina vieną svarbiausių Lietuvos dailės istorikų draugijos misijų – profesionalius tyrimus panaudoti plačiosios visuomenės švietimui.

Į vasaros mokyklą kviečiami restauratoriai, architektai, architektūrologai, dailėtyrininkai bei kultūros paveldo specialistai. Pirmenybė teikiama paskutinių kursų studentams ir jauniesiems specialistams (iki 35 metų).

KAINA

Kursų kaina 250 € asmeniui. 1 vieta nemokama. Į kaina įskaičiuotas maitinimas, kelionė autobusu, apgyvendinimas, paskaitos ir ekskursijos. Baigusiems išduodamas Vilniaus dailės akademijos išklausytų valandų kvalifikacijos kėlimų kursų baigimo pažymėjimas (40 val.).

Svarbios datos:

• Paraiškas siųsti iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.;

• Pranešimas apie atrinktas paraiškas bus skelbiamas iki 2023 m. rugpjūčio 14 d.

Paraiškos forma: https://forms.gle/Q3FCsM3NDTrAX7zK7

PROJEKTO VADOVAI

 dr. Aistė Bimbirytė

(Lietuvos Nacionalinis dailės muziejus / Vilniaus dailės akademija, tel.: +370 67646812, aiste.bimbiryte@gmail.com),

 dr. Marius Daraškevičius

(Panemunės pilis / Vilniaus dailės akademija, tel.: +370 620 15547, marius.daraskevicius@gmail.com)

 

 

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ (LDVM) – tai Lietuvos dailės istorikų draugijos kartu su Vilniaus dailės akademija organizuojami vienos savaitės trukmės intensyvūs kursai jauniesiems specialistams, kurių tikslas yra kelti su dvarų paveldo objektais dirbančiųjų kvalifikaciją, skatinti dialogą tarp tyrėjo ir objekto savininko bei teorines žinias pritaikyti praktikoje. 

 

2022 METŲ TEMA YRA „OBJEKTAS-SAVININKAS-SPECIALISTAS“

Ši tema atliepia 2021 m. LDVM patirtis, dalyvių komentarus, todėl yra daugiau orientuota į praktinį dvarų paveldo išsaugojimo ir pažinimo aspektą. Teorines paskaitas ženkliai papildys susitikimai su restauratoriais, architektais, kultūros paveldo specialistais ir dvarų savininkais. Kursų metu daugiausia dėmesio teks objektams, šiuo metu tvarkomiems privačia iniciatyva ir tiems, kurių restauravimo, pritaikymo bei komunikavimo praktikos laikytinos pavyzdinėmis ir/arba atskleidžia didžiausius iššūkius ėmus tokias praktikas įgyvendinti.

2021 metų mokyklos atsiminimai (video) >>

 

PROGRAMA

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – intensyvūs išvykstamieji kursai: 15 studentų ir nuolat lydintys dėstytojai per savaitę aplankys 12 dvarų, išklausys 14 paskaitų lietuvių ir anglų kalbomis (neskaitant ekskursijų). Visos paskaitos, nakvynės ir laisvalaikis vyksta dvarų paveldo objektuose ar netoli jų.

„Lietuvos dvarų vasaros mokyklos“ programą sudaro trys dalys:

Teorinės paskaitos

Praktiniai užsiėmimai

Neformalioji patirtis

Jų metu pristatoma Lietuvos dvarų specifika istoriniu, menotyriniu požiūriu. Daug dėmesio skiriama dvaro gyvensenai, sociokultūriniam kontekstui, meno kolekcijoms. Aiškinamos dvaro ansamblio funkcinės zonos. Siekiama išaiškinti kaip dvaras vystėsi ir „veikė“ skirtingais istorijos laikotarpiais.

Tai objektų lankymas su teorinių paskaitų medžiagą užtvirtinančiomis ekskursijomis, dirbtuvės ir pranešimai, skirti paveldo restauravimo, įveiklinimo ir komunikacijos temoms. Itin svarbi dalis – pažintis su užsienyje veikiančiomis paveldo pritaikymo visuomenės reikmėms strategijomis. Gerąsias savo šalių patirtis pristatys Šveicarijos, Nyderlandų ir Vokietijos specialistai.

Pažintis su dvarų savininkais, betarpiškas bendravimas, diskusijos laisvo laiko metu.

 

OBJEKTAI

Chodkevičių rūmai Vilniuje (Vilniaus paveikslų galerija), Umiastovskių rūmai Vilniuje (Vilniaus klubas), Burbiškio, Vaitkuškio, Lapšių, Liukonių, Staškūniškio, Žemosios Panemunės, Belvederio, Aštriosios Kirsnos dvarai, Panemunės pilis, Pažaislio vienuolyno kompleksas.

 

KAM SKIRTA ŠI MOKYKLA

Į vasaros mokyklą kviečiami paskutinių kursų studentai ir jaunieji specialistai (iki 35 metų): restauratoriai, architektai, architektūrologai, dailėtyrininkai bei kultūros paveldo specialistai. Taip pat laukiami dvarų savininkai ir kiti dvarų kultūros entuziastai.

 

KAINA

Vasaros mokykloje yra nemokamos, dalinai mokamos ir mokamos vietos:

nemokamos vietos – tai 2 konkurso būdu skiriamos stipendijos, kurios padengia visas kursų išlaidas*;

dalinai mokamos vietos – tai 13 konkurso būdu skiriamų dalinių stipendijų; kursų kaina yra 250 eur/asmeniui (įskaičiuotos visos nakvynės ne Vilniuje*, maitinimas, pervežimai);

mokamos vietos – tai 5 vietos, į kurias studentai atrenkami konkurso būdu; kursų kaina yra 750 eur/asmeniui (neįskaičiuotos nakvynės, maitinimas, pervežimai).  

* Liepos 4 d. paskaitos vyks Vilniuje, nakvynė ir pietūs neįskaičiuoti (tik vakarienė). Išvykimas iš Vilniaus numatomas liepos 5 d. ryte. 

 

SVARBIOS DATOS

Paraiškas siųsti iki 2022 m. gegužės 15 d.

Pranešimas apie atrinktas paraiškas ir skirtas stipendijas bus skelbiamas iki 2022 m. birželio 1 d.

 

PATEIKTI PARAIŠKĄ >>

  

PROJEKTO VADOVAI

Dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė

(Lietuvos Nacionalinis dailės muziejus / Vilniaus dailės akademija)

Tel. +370 676 46812

El. p. aiste.bimbiryte@gmail.com

Dr. Marius Daraškevičius

(Panemunės pilis / Vilniaus dailės akademija)

Tel. +370 620 15547

El. p. marius.daraskevicius@gmail.com