LT EN RU

Lietuvos dvarų vasaros mokykla 2024

„Nuo valdovų dvarų iki bajorkaimių: kilmingųjų luomo ir jų gyvenamosios aplinkos įvairovė“

2024 m. liepos 8–14 d., Lietuva

Lietuvos dvarų vasaros mokykla (toliau – LDVM) – jau trečius metus Lietuvos dailės istorikų draugijos kartu su Vilniaus dailės akademija organizuojami vienos savaitės trukmės intensyvūs kursai jauniesiems specialistams, kurių tikslas yra kelti su tokio paveldo objektais dirbančiųjų kvalifikaciją, skatinti dialogą tarp tyrėjo ir objekto savininko bei teorines žinias pritaikyti praktikoje.

2024-ųjų metų tema yra „Nuo valdovų dvarų iki bajorkaimių: kilmingųjų luomo ir jų gyvenamosios aplinkos įvairovė“. Ją atlieps paskaitos, kurių metu pristatomi valdovo, didikų dvarai ir skirtingų bajorų sluoksnių bajorų sodybos, jų esminiai skirtumai ir veikimo principai. Taip pat daug dėmesio skiriama dvaro gyvensenai, sociokultūriniam kontekstui, meno kolekcijoms, aiškinamos dvaro ansamblio funkcinės zonos. Teorines paskaitas papildys ekskursijos, susitikimai su kultūros paveldo specialistais ir dvarų savininkais. Maršrute numatoma aplankyti didikų rezidencijas, didikų, stambių ir vidutinių bajorų sodybas, palivarkus, bajorkaimius ir užusienius. Ypač svarbi šių metų temos misija yra išryškinti nepelnytai pamirštą gausiausio bajorų sluoksnio – smulkiųjų bajorų – paveldą. Projekto kuratoriai: dr. Aistė Bimbirytė, dr. Marius Daraškevičius ir dr. Dalė Puodžiukienė.

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – intensyvūs išvykstamieji kvalifikacijos kėlimo kursai: 15 studentų ir nuolat lydintys dėstytojai per savaitę aplankys 12 dvarų, išklausys 12 paskaitų (neskaitant ekskursijų). Visos paskaitos, nakvynės ir laisvalaikis vyksta dvarų paveldo objektuose ar netoli jų.

Kursų kaina yra 300 eur/asmeniui. 1 vieta nemokama.

Į 2024 m. programą įtraukti objektai: Valdovų rūmai, Chodkevičių rūmai (Vilniaus paveikslų galerija) ir Umiastovskių rūmai Vilniuje, Aristavos dvaro rūmai, Mičiūnų užusienio sodyba, Žemaitijos bajorkaimo sodyba, Aukštaitiško bajorkaimio namas, Plungės dvaro sodyba, Šateikių dvaro Bukantės palivarkas, Panemunės pilis, Veisiejų, Aštriosios Kirsnos ir Bulakavo dvarai).Vasaros mokyklos programą sudaro trys dalys:
1. Teorinės paskaitos: jų metu pristatoma Lietuvos dvarų specifika istoriniu, menotyriniu požiūriu. Daug dėmesio skiriama dvaro gyvensenai, sociokultūriniam kontekstui, meno kolekcijoms. Aiškinamos dvaro ansamblio funkcinės zonos. Siekiama išaiškinti kaip dvaras vystėsi ir „veikė“ skirtingais istorijos laikotarpiais.
2. Praktiniai užsiėmimai: tai objektų lankymas su teorinių paskaitų medžiagą užtvirtinančiomis ekskursijomis, dirbtuvės ir pranešimai, skirti paveldo restauravimo, įveiklinimo ir komunikacijos temoms.
3. Neformalioji patirtis: pažintis su dvarų savininkais, betarpiškas bendravimas, diskusijos laisvo laiko metu.
 
Lietuvos dailės istorikų draugijos organizuojama „Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – ne tik specialistų ugdymas ir bendradarbiavimo galimybės. Į tęstinumą ir tarptautiškumą orientuotas projektas kelia kultūros paveldo ir jo specialistų prestižą visuomenėje bei įgyvendina vieną svarbiausių Lietuvos dailės istorikų draugijos misijų – profesionalius tyrimus panaudoti plačiosios visuomenės švietimui.

Į vasaros mokyklą kviečiami paskutinių kursų studentai ir jaunieji specialistai (iki 35 metų): restauratoriai, architektai, architektūrologai, dailėtyrininkai bei kultūros paveldo specialistai.

Yra galimybė dalyvauti laisviesiems klausytojams (5 vietos). Kaina 800 Eur (maistas ir nakvynė papildomai, apie 400-500 Eur).
________________________________________
Svarbios datos:
•    Paraiškas siųsti iki 2024 m. gegužės 27 d.;
•    Pranešimas apie atrinktas paraiškas bus skelbiamas iki 2024 m. birželio 3 d.

Nuoroda į paraiškos formą: https://forms.gle/dhdm5S4niaN6TvJ37
________________________________________
Projekto vadovai: dr. Aistė Bimbirytė ir dr. Marius Daraškevičius
Kontaktai: +370 67646812, aiste.bimbiryte@gmail.com, +370 620 15547, marius.daraskevicius@gmail.com